BE THE VISIONARY.


Jij bent de visionair, kijkend naar een mooiere toekomst. Jij gelooft en weet zeker dat je de wereld kunt verbeteren. Jij creëert nieuwe waarde en positieve energie. Je creëert de zekerheid naar onafhankelijkheid en de zekerheid naar vrijheid. Voor jezelf en voor anderen. Jij zoekt en vindt, je ontdekt nieuwe mogelijkheden en ziet nieuwe kansen. Jij bent in beweging en hebt de controle over waar je bent en waar je heen wilt gaan. Waar en wanneer jij het wilt. Jij komt in actie en maakt de juiste stappen. Jij weet hoe het moet. Ideeën maken de toekomst. Zo simpel is het.

#JUSTCREATE.

BE THE VISIONARY. Details of the big picture and the sum of details. You know what the result is. Create Your Imagination. #JUSTCREATE Create Your Imagination Ideeën zijn prachtig. Ze ontstaan in je hoofd en geven je positieve energie. Ze ontstaan vanuit je verbeelding.
#JUSTCREATE.
BECOME FAMOUS Heb jij een grote following base op Instagram, Youtube of je online blog en wil je geld verdienen? Heb jij minimaal 1000 volgers? Maak gebruik van een Influencer Manager. Just Create It! CREATE YOUR Je bent nu hier, kijkend naar een mooiere toekomst. Je hebt een visie en komt hiervoor in actie. Elke dag weer een stap dichterbij. Jij bent een visionair. Jij creëert het. Jij hebt de controle OWN LIFE.

Zo word je rijk volgens werelds rijkste mannen

Volgens velen is het een raadsel hoe je tot de rijksten ter wereld kunt behoren. Hoe zijn de rijkste mannen nu zo bizar rijk geworden. Werkten ze 1000 keer zo hard? Waren ze 1000 keer slimmer? Hoe werden Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Donald Trump, Steve Jobs, Jeff Bezos en Elon Musk zo gigantisch rijk? Lees verder om achter hun slimme geheime formule te komen.

Meerdere inkomstenbronnen

De meeste mensen die je kent hebben standaard één inkomsten bron. De meeste hebben een baan en krijgen inruil voor hun tijd een salaris. Het grootste deel van de mensheid kiest voor deze manier. De rijkste mensen op aarde kiezen hier juist niet voor. Zij kiezen juist voor meerdere inkomstenbronnen. Ze diversifiëren hun inkomstenstroom zodat ze niet afhankelijk zijn van slecht één. Daarnaast kun je met één inkomstenbron niet goed profiteren van het sneeuwbal effect dat meerdere inkomstenbronnen je kan geven. Ze kunnen je een exponentiële groei geven in plaats van een lineaire groei.

 1. Inkomsten uit arbeid
 2. Inkomsten uit winst
 3. Rentebaten
 4. Inkomsten uit dividend
 5. Huurinkomsten
 6. Waardestijging
 7. Royalty inkomen

Samengestelde rente  

Albert Einstein noemde samengestelde rente “de grootste wiskundige ontdekking aller tijden”. De rijkste mannen hebben hierdoor hun rijkdom kunnen verkrijgen. Iedereen kan gebruik maken van dit principe. In het bedrijfsleven wordt dit principe ook wel het ‘compounding’ principe genoemd.

De geniale formule naar rijkdom van de rijkste mensen op de wereld

Wat alle eerder genoemde rijke mensen gemeen hadden is dat ze eigenaar waren van een bedrijf en deze compounding formule toepasten. Deze formule creëert het grootste rijkdom op de meest snelle manier. Deze formule helpt je om de rendementen en het geld dat je in korte tijd hebt gegenereerd zo snel mogelijk kunt schalen.

Het stelt simpel gezegd dat er 3 manieren zijn om inkomsten te genereren:

 • Verkoop meer producten aan je klanten.
 • Verkoop meer klanten je product.
 • Verkoop meer producten vaker aan je klanten.

Als je elk van bovenstaande punten verbetert met 5%, bereik je een rendement van 125% (5% x 5% x5% = 125%). Je kunt dit toepassen met een parttime bedrijf waarmee je deze formule kunt toepassen.

Hefboomwerking

De rijkste mannen op aarde begrepen dat als je echt rijk wilt worden, je gebruik moet maken van middelen van andere mensen om meer rendement te halen. Zo maakte Bill Gates gebruik van de marketing en distributie van IBM door zijn Windows-software te licenseren op IBM’s pc’s waarmee ze direct toegang hadden tot al hun klanten. Ze konden op deze manier meeliften op het succes van IBM.

Zo maakte Thomas Edison gebruik van de denkkracht van eerdere wetenschappers om nieuwe oplossingen te bedenken en bouwde Elon Musk de model T op de eerder bedachte massaproductiesysteem van Hendry Ford. Net als andere bedrijven die tegenwoordig gebruik maken van massaproductiesystemen. Allemaal verder ontwikkelde systemen en waardoor ze hun voorsprong exponentieel konden vergroten.

Wat nu te doen met de kennis van de formule naar rijkdom

De kennis van deze geheimen kan je gebruiken om sneller te groeien met je bedrijf waardoor je sneller meer inkomsten genereerd. Door deze kennis toe te passen kun je zorgen voor een exponentiele groei van je vermogen. Het geld dus niet alleen voor rijkdom, het geld ook voor kennis. Wanneer je resultaten wilt versnellen moet je gebruik maken van een combinatie van hen gebruiken. Creëer waarde door problemen op te lossen. Genereer inkomsten waarmee je deze formule kunt toepassen. Je kunt de resultaten vergroten door deze formule toe te passen op tijd van anderen en kennis van anderen.

Het belangrijkst is dat je dit principe gebruikt waar dat mogelijk is. Zoek dus naar elke kans om deze formule te gebruiken. Investeerder en beleggers in vastgoed maken ook gebruik van dit hefboom systeem. Ze maken gebruik van vreemd vermogen van de bank om het rendement op hun eigen vermogen te vergroten. De rijkste mannen in de wereld begrepen deze formule goed en hebben zo hun vermogens vergroot. Zorg ervoor dat je je eigen plannen maakt en je eigen koers vaart waarmee ook jij deze formule kunt toepassen.

Zo zegt de schrijver “Robert Kiyosaki” van “Rich Dad Poor Dad” dat hij van zijn “rijke” vader leerde dat hij inkomsten moest indelen in verschillende soorten inkomsten. Hij deelde deze in soorten inkomsten in drie categorieën in.

 1. Verdiend inkomen uit een baan
 2. Portefeuille-inkomen zoals aandelen in activa of vermogenswinsten
 3. Passief inkomen. Inkomen dat regelmatig binnen komt van verschillende inkomsten-bronnen.

De belastingen verschillen per soort inkomen.

 1. Verdiend inkomen wordt belast tegen ongeveer 40%
 2. Portefeuille-inkomsten wordt belast tegen ongeveer 25%
 3. Passief inkomen kan wettelijk worden belast tegen 0%

Er zijn vier types cashflow soorten:

 1. Employee (werknemer met een veilige baan)
 2. Self-Employed (zelfstandige / freelancer)
 3. Business Owner (eigenaar van een systeem of organisatie)
 4. Investor (eigenaar van meerdere investeringen)

De Business owner en Investor betalen het minst belasting en hebben het grootste passief inkomen. Zij maken het meest gebruik van bovengenoemde formule en worden om hun acties beloond. Ze helpen de economie te groeien door meer werkgelegenheid, meer hightech innovaties, goede infrastructuur en creëren onderdak met de ontwikkeling van nieuwe geschikte woonruimten. Kortom zij helpen de mensheid om behoeftes beter en duurzamer te vervullen. De Employee betaalt het meest aan belastingen.

Het systeem van belastingen is wereldwijd redelijk vergelijkbaar. Mensen die risico’s nemen en op die manier bijdragen aan werkgelegenheid en bijdragen aan onderdak worden beloond met het betalen van minder belasting. Mensen die geen risico’s nemen en kiezen voor de zekerheid van een baan worden het minst beloond. Inkomsten uit loon moeten niet te veel gebruikt worden om te consumeren maar het liefst enkel voor het nodige levensonderhoud. Zodat het meeste van de binnenlandse goederen gebruikt kan worden de export naar het buitenland. Hoe meer er overblijft voor de export hoe beter dit is voor de staatskas. Zodat er meer controle is vanuit de overheid om het geld goed te investeren. Dit allemaal ten goede van de economische groei en de samenleving. Vandaar dit systeem van belastingen. De Business Owners en Investors die goed met kapitaal overweg kunnen zijn dus in principe goed voor de economische groei en hiermee ook voor de samenleving. Vandaar dat ze via belastingkorting beloond worden.

Bij Internet Marketing Academy leer je alles om je business succesvol te maken. Je leert hoe je zo snel mogelijk kan groeien en de juiste resultaten kan behalen. We helpen jou zo snel mogelijk aan exact de juiste kennis die je hiervoor nodig hebt. Zodat je hierdoor exponentieel kan groeien met de formule die ook de rijkste mensen in de wereld gebruiken.

“Think and grow rich” is een zelfhulpboek. Het boek is ontstaan in het Industriële tijdperk. Dat was natuurlijk een hele andere tijd vergeleken met nu. We hebben inmiddels veel meer kennis opgedaan. Toch lezen de grote miljardairs het boek nog dagelijks. Napoleon Hill moest de geheime formule van Andrew Carnegie (staalmagnaat) ontdekken. Hij beschrijft in zijn boek de 6 stappen om verlangen in goud (ofwel rijkdom) om te zetten. Voor die tijd beschrijf hij het al behoorlijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar, Tijdsgebonden). Vele miljardairs hanteren deze 6 stappen nog steeds. Hiermee vertellen ze hun mind wat ze willen en zijn ze elke dag bezig om hun grote visie te realiseren.

 1. Bepaal het exacte bedrag aan geld dat je verlangt – het is niet voldoende alleen maar te zeggen “Ik wil veel geld” (dit heeft een psychologische reden).
 2. Bepaal wat je van plan bent op te geven in ruil voor het geld dat je ontvangt (voor niets gaat de zon op).
 3. Prik een datum wanneer je het geld wilt bezitten.
 4. Stel een duidelijk plan om je verlangen te verwezenlijken en begin dit plan direct uit te voeren, ongeacht of je er klaar voor bent.
 5. Schrijf een heldere, precieze verklaring op van het bedrag aan geld dat je verlangt, noem de tijdslimiet waarbinnen je het wilt verwerven, bepaal wat je in ruil voor het geld wilt opgeven en omschrijf het plan waarmee je het geld wil binnenhalen.
 6. Lees de schriftelijke verklaring twee keer per dag hardop voor, vlak voordat je naar bed gaat en vlak na het opstaan. Zie, voel en geloof alsof je het geld al in bezit hebt.

“What the mind of man can conceive and believe, it can achieve”, is een van de bekendste quotes van Napoleon Hill. Hij beschrijft in zijn boek niet alleen de groei naar financieel succes. Hij beschrijf de groei naar complete rijkdom. Hij helpt met zijn boek vele mensen in hun weg naar coplete rijkdom en helpt psychologische blokkades van de mind te overwinnen. De grootste rijkdom zit al in jezelf. Je hoeft er alleen nog iets mee te doen om het resultaat zichtbaar te maken. Je hebt het pas zichtbaar als je er klaar voor bent en de nodige acties hiervoor hebt genomen. Hiervoor moet je mindset en attitude gezond zijn. Werk aan je discipline en creëer de juiste habits.

– Create Your Imagination!